👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی ویژگی ها و فرآیند شکل گیری اسکان غیر رسمی در ایران

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی ویژگی ها و فرآیند شکل گیری اسکان غیر رسمی در ایران

هدف از این تحقیق بررسی ویژگی ها و فرآیند شکل گیری اسکان غیر رسمی در ایران می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

37

حجم

155/32 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

بررسی ها نشان می دهد که عوامل گوناگونی در جریان مهاجرت های داخلی و افزایش جمعیت شهرنشین و تراکم این جمعیت مهاجر در تعدادی از شهرهای بزرگ کشور تأثیر داشته اند که عمده ترین آن ها را می توان؛ رشد نامتعادل اقتصادی در بخش های صنعت و خدمات، تمرکز سرمایه ها و تأسیسات و امکانات در مراکز بزرگ شهری (شهرهای بزرگ کشور) و توسعه خدمات عمومی و گسترش امکانات و تسهیلات رفاهی، اجتماعی و فرهنگی در مراکز عمده شهری دانست. عوامل ذکر شده سبب گسترش روزافزون شهرنشینی در شهرهای بزرگ کشور شده است که به این رشد بی رویه به همراه کاستی های برنامه-ریزی کالبدی و مسکن و نادیده گرفتن اقشار کم درآمد شهری، شکل گیری سکونتگاه های غیررسمی را سبب شده است. 

در برخورد با پدیده اسکان غیررسمی در ایران، سیاست ها عمدتاً تأمین مسکن کم درآمدها بوده که مشخصاً اسکان غیررسمی را در برنمی گیرد. علیرغم وجود چنین برنامه هایی در ارتباط با مسأله اسکان غیررسمی، از میان شیوه های مختلف برخورد با این مسئله، راهکارهای قهرآمیز و تخریبی و سیاست های نادیده انگاری در گذشته در پیش گرفته شده بود. در دهه اخیر،  رویکرد اصلی چاره جویی مسئله اسکان غیررسمی از طریق سیاست هایی چون تاوانمندسازی و بهسازی این سکونتگاه ها با ابزارهایی چوناستفاده از ظرفیت ها و توانایی ها و سرمایه های اجتماعی ساکنین این سکونتگاه ها مورد توجه و تأکید قرار گرفت.

در حالیکه دولت در این رویکرد علاوه بر تأمین نیاز، به عنوان حمایت کننده و تسهیل کننده در به فعل رساندن توان اجتماع محلی ایفای نقش می کند. سیاست ها نه تنها بایستی به دنبال رفع مشکلات اسکان غیررسمی و توانمندسازی اجتماعات آن برآید بلکه بایستی به دنبال راه حل هایی برای جلوگیری از گسترش فقر و به دنبال گسترش سکونتگاه های غیررسمی جدید در آینده باشد، چراکه بازتولید و گسترش های جدید سکونتگاه-های غیررسمی نتیجه بازتولید فقر  در جامعه است. به بیان دیگر پیوسته بخشی از جمعیت شهر را اقشار کم درآمد تشکیل خواهند داد درنتیجه هنر برنامه ریزی در حال و آینده بایستی به گونه ایی متناسب و پاسخگوی نیاز آنان باشد که این اقشار کم درآمد ناچاراً به اسکان غیررسمی روی نیاورند.

فهرست مطالب       

بررسی ویژگی ها و فرآیند شکل گیری اسکان غیر رسمی در ایران

مقدمه    

3-1-  چگونگی و عوامل موثر بر شکل گیری اسکان غیر رسمی در ایران    

3-2- برنامه ریزی شهری در ایران راهی برای تشدید مشکل اسکان غیر رسمی    

3-3- عوامل موثر بر شکل گیری متفاوت اسکان غیر رسمی در ایران در مقایسه با سایر کشورها    

3-4- مروری بر راهکارهای چاره جویی اسکان غیررسمی در ایران    

3-4-1-  نگاهی بر سند توانمندسازی اسکان غیر رسمی در ایران    

3-5- نتیجه گیری    

منابع

منابع فارسی

منابع لاتین    

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوينت بررسي شهر مردگان مصر پاورپوینت بررسی حس های درگیر در تعادل، سیستم دهلیزی (درس فیزیولوژی دستگاه عصب) پاورپوینت طرح توجیهی پرورش قارچ خوراکی مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدل های استرس شغلی 61 صفحه انواع صندوق های سرمایه گذاری و بررسی مزایا و معایب صندوق های سرمایه گذاری مشترک