👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه استاندارد محقق ساخته سنجش عوامل مدیریتی موثر بر بهره وری سازمان

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه استاندارد محقق ساخته سنجش عوامل مدیریتی موثر بر بهره وری سازمان

هدف از این پرسشنامه عوامل مدیریتی موثر بر بهره وری سازمان و اولویت بندی آنها از دیدگاه مدیران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

12

حجم

86/882 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

هدف از این پرسشنامه بررسی عوامل مدیریتی موثر بر بهره وری سازمان و اولویت بندی آنها از دیدگاه مدیران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.

گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه ای 36 سوالی، محقق ساخته که در مقیاس لیکرت بدین منظور در 5 بخش تنظیم شده بود، انجام شد.پرسشنامه بصورت استاندارد و دارای پایایی و روایی می باشد

8 سوال در زمینه مهارتهای لازم برای مدیران در امر برنامه ریزی

6 سوال در زمینه مهارتهای لازم برای مدیران در امرسازماندهی 

6 سوال در زمینه مهارتهای لازم برای مدیران در امر رهبری 

8 سوال در زمینه مهارتهای لازم برای مدیران در امر نظارت 

 8 سوال در زمینه مهارتهای لازم برای مدیران در امر هماهنگی

👇محصولات تصادفی👇

گزارش کارآموزی مکانیک در نمایندگی پارس خودرو گزارش کارآموزی در شرکت SKK معتبرترین تولید كنندگان پوششهای ساختمانی بررسی تنصیف دارایی شوهر، اجرت المثل و نحله به عنوان آثار مالی انحلال نکاح مبانی نظری بررسی مقایسه ای الگوهای تلفیقی جهت ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها با روش فازی مسئولیت مدنی دولت ناشی از انتقال خون آلوده