👈 فروشگاه فایل 👉

مبانی نظری ارزیابی تطبیقی سلامت روانی و رضایت جنسی در زنان بارور و نابارور

ارتباط با ما

... دانلود ...

مبانی نظری ارزیابی تطبیقی سلامت روانی و رضایت جنسی در زنان بارور و نابارور

هدف از این مبانی نظری ارزیابی تطبیقی سلامت روانی و رضایت جنسی در زنان بارور و نابارور می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

63

حجم

147/557 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

با وجود تغييرات مختلف در زمينه نگرش نسبت به مسايل جنسي در قرون اخير، هنوز اهميت باروري  به عنوان بخش عمده اي از زندگي زناشويي مورد توجه زوجين و بستگان آنها مي باشد. هر چند اين اهميت مي تواند بنيان زيستي و تكاملي داشته باشد چون باروري با فراهم ساختن زمينه توليد نسل به امتداد نوع بشر كمك مي نمايد،

ولي در عين حال اين عملكرد زيستي بشر داراي كاركردها و جنبه هاي رواني- اجتماعي نيز مي باشد (بهرامي، ستارزاده، رنجبر کوچک سرایی وقوجازاده، 1389). زيرا ناباروري  به عنوان يك بحران پيچيده در زندگي زوجين داراي پيامدهاي عميق عاطفي- رواني مي باشد و مي تواند بر فرآيند سلامت رواني  آنان مؤثر واقع شود (بهرامي، ستارزاده، رنجبر کوچک سرایی وقوجازاده، 1389).

 افزون بر اين، بسياري از مطالعات تأثير ناباروري را بر ميزان رضايت جنسي زنان مورد بررسي قرار داده اند (لي، سان و چائو ، 2001). به همين جهت، مطالعات جاري حاكي از آن است كه ناباروري به مثابه يك تجربه فشارزاي رواني است كه بر وضعيت روان شناختي زنان نابارور تأثيرات زيادي دارد. چون تحت تأثير مسائل و مشكلات يك زوج نابارور قرار مي گيرد. از اين ديدگاه، درمان هاي ناباوري نيز جزء يك موقعيت فشار رواني هستند و تا حدودي يك ضربه رواني  براي زنان ايجاد مي نمايد (حسني، 2010).

 در مجموع درك استرس ناباروري و تعبير آن در ذهن زنان نابارور و پيامدهاي بهداشت رواني و جنسي آن براي آنان به شكل گيري مفهوم روان شناسي ناباروري  منتهي شده است كه بيانگر ملاحظات روان شناختي و اجتماعي اين پديده مي باشد (تورن ، 2009). به گونه اي كه برخي از صاحب نظران، پيامدهاي روان شناختي ناشي از ناباروري را براي زوجين به دليل ضرورت والد بودن در طي دوره بزرگسالي به عنوان يك نقطه گذار براي آنان مي دانند و اين پديده با انواع پيامدهاي منفي بهداشت رواني و جنسي در اين قبيل زوج ها همراه است (ديكا و سارما ، 2010).

بنابراين، پژوهش حاضر با توجه به اهميت پيامدهاي روان شناختي ناباروري به بررسي مقايسه اي  سلامت رواني و رضايت جنسي در بين زنان بارور و نابارور در شهر شيراز مي پردازد.

فهرست مطالب 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش  

2-1- رویکردهای نظری در سلامت روانی    9

2-1-1- رویکرد روانکاوی    10

2 -1-2 رویکرد زیست شناختی    10

2-1-3-رویکرد روانی – اجتماعی    11

2-1-3-رویکرد انسان گرایی    12

2-1-4- رویکرد شناختی    12

2-1-5- رویکرد رفتاری    13

2-1-6-روان شناسی مثبت نگری  رویکرد     14

2-1-7- نظریه دو عاملی سلامت روانی    15

2-1-8- نظریه بوم شناسی     18

2-1-9-الگوی شخصی – فرهنگی و ساختاری     19

2-2 رویکردهای نظری در رضايت جنسي    20

2-2-1- رویكرد بالینی و تشخیصی در بدكاري جنسي    20

2-2-2 رویكرد زیستی در بدكاري جنسي    21

2-2-3- نظریه راهبردهای جنسی     23

2-2-4- رویكرد روان شناسی باروری در بدكاري جنسي     24

 2-2-5- نظریه استرس      26

2-2-6- مدل زیستی –روانی واجتماعی بدکاری جنسی در ناباروری     27

2-2-7- مدل تبادل بین فردی از رضایتمندی جنسی     28

2-3- پیشینه ی مطالعات خارجی سلامت رواني و رضايت جنسي در زنان نابارور     29

2-4- پیشینه ی مطالعات داخلی سلامت رواني و رضايت جنسي در زنان نابارور    32

2-5- فرضیه های تحقیق    33

فهرست منابع و مأخذ

منابع فارسی     

منابع انگلیسی    

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت تحلیل مدرسه هنر سنگاپور گزارش كارآموزی فرایند بازاریابی و تولید جزوه درس نمایه سازی استاد مهدی فکور بررسی روند تولید رب گوجه فرنگی و هدف فرآیند بلانچینگ در آن مبانی نظری ارزیابی میزان رضایت زناشویی و عوامل همراه آن در پرستاران