👈 فروشگاه فایل 👉

آثار اقدامات تامینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی جدید و قدیم

ارتباط با ما

... دانلود ...

آثار اقدامات تامینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی جدید و قدیم

هدف از این پایان نامه بررسی آثار کیفری ،مدنی،فرهنگی واجتماعی اقدامات تأمینی وتربیتی در قانون مجازات اسلامی1370 و قانون مجازات اسلامی 1392 می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات

131

حجم

265/158 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

 توجّه به اثرات اقدامات تأمینی و تربیتی در زمینه های مختلف حائز اهمیّت است . می توان با توجه به همین اثرات به نقاط ضعف ،کاستی هاو نقاط قوّت انواع مختلف این اقدامات پی برد . باتوجّه به اثرات مثبت و منفی آثار این تدابیر تأمینی و تربیتی  برای متهم واطرافیانش و همچنین جامعه می توان به برنامه ریزی صحیح در باره قانونگذاری در این مورد وهمچنین اجرای صحیح این اقدامات دست پیدا کرد.  

هدف از این پایان نامه بررسی آثار کیفری ،مدنی،فرهنگی واجتماعی اقدامات تأمینی وتربیتی در قانون مجازات اسلامی1370 و قانون مجازات اسلامی 1392 می باشد.شامل 3 مبحث می باشد که در مبحث اول آثار کیفری اقدامات تأمینی و تربیتی بررسی می شود.در مبحث دوم آثار مدنی اقدامات تأمینی وتربیت تشریح می شود و در مبحث سوم به بررسی آثار اجتماعی اقدامات تأمینی و تربیتی می پردازیم.

فهرست مطالب

آثار کیفری ،مدنی،فرهنگی واجتماعی اقدامات تأمینی وتربیتی در قانون مجازات اسلامی1370 و قانون مجازات اسلامی 1392

مبحث اول آثار کیفری اقدامات تأمینی و تربیتی  

گفتار اول اقدامات تأمینی و تربیتی مربوط به مکان             

الف.اقدامات تأمینی و تربیتی مکانی در قانون مجازات 

اسلامی1370 و قانون مجازات اسلامی  1392  

1.تبعید ،ممنوعیت از اقامت یا اجبار به اقامت  

2.اقدامات تأمینی مکانی مربوط به اطفال بزهکار در

قانون مجازات اسلامی 1392             

3.منع خروج اتباع ایران واخراج بیگانگان     

گفتاردوم آثار کیفری اقدامات تأمینی و تربیتی (محروم کننده )

محرومیت از حقوق اجتماعی وممنوعیت شغلی             

1.محرومیت از حقوق اجتماعی           

الف.محرومیت از حقوق اجتماعی بعنوان مجازات اصلی در 

قانون مجازات  اسلامی 1370 و قانون مجازات  اسلامی 1390   

ب.محرومیت ار حقوق اجتماعی بعنوان مجازات تکمیلی 

وتبعی در قانون مجازات اسلامی 1370 وقانون مجازات اسلامی 1392           

ج.محرومیت از حقوق اجتماعی بعنوان مجازات تبعی        

در قانون مجازات اسلامی 1370 و قانون مجازات اسلامی 1392  

2.ممنوعیت ومحرومیت شغلی           

الف.ممنوعیت شغلی عام در قانون مجازات اسلامی 1370و قانون مجازات اسلامی 1392        

ب.ممنوعیت شغلی خاص در قانون مجازات اسلامی 1370  و قانون مجازات اسلامی 1392               

گفتارچهارم «آثارکیفری اقدامات تأمینی  نگهداری 

اشیاء و بستن موسسات   

الف.ضبط اشیا خطرناک   

ب.بستن موسسات جرم زا              

گفتار پنجم آثار کیفری اقدامات تأمینی و تربیتی 

مربوط به بازپروری (تربیتی و درمانی)     

الف.اقدامات تربیتی     

ب.اقدامات درمانی     

1.اقدامات درمانی مجانین             

1 جنون در زمان ارتکاب جرم وبعد از آن  

1 2 جنون پس از ارتکاب جرم در جرایم حدی           

2.اقدامات درمانی معتادین             

3.حرفه آموزی واشتغال               

گفتار ششم اقدامات تأمینی و تربیتی کنترل کننده و نظارتی   

گفتارهفتم آثارکیفری انتشارحکم        

مبحث دوم آثار مدنی اقدامات تأمینی وتربیتی            

گفتاراوّل محرومیت از حق ولایت ،قیمومت و نظارت      

گقتاردوّم انتشارحکم               

مبحث سوم آثار اجتماعی اقدامات تأمینی و تربیتی        

گفتار اول پیشینه ومنافع کار عام المنفعه  

گفتار دوم کار عام المنفعه در قانون مجازات اسلامی 1392 

گفتار سوم انجام کار عام المنفعه درسایر کشورها        

مبحث چهارم آثار فرهنگی اقدامات تأمینی وتربیتی      

گفتار اول آثار فرهنگی شرعی و دینی اقدامات تأمینی

وتربیتی          

گفتار دوم آثار فرهنگی دیگر        

نتیجه گیری       

پیشنهادات        

منابع           

👇محصولات تصادفی👇

مقاله بررسی تطبیقی مراحل تربیت از دیدگاه آموزه های اسلامی و علم روانشناسی گزارش کارآموزی کامپیوتر در فرمانداری - راه اندازی شبکه در فرمانداری پایان نامه استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت فصل دوم پایان نامه تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی ارزیابی معیارهای گزینش دوست در دانش آموزان اول دبیرستان