👈 فروشگاه فایل 👉

پروپوزال بررسی انطباق آموزش و پرورش با ابعاد سازمان یادگیرنده

ارتباط با ما

... دانلود ...

پروپوزال بررسی انطباق آموزش و پرورش با ابعاد سازمان یادگیرنده

هدف از این پروپوزال بررسی انطباق آموزش و پرورش با ابعاد سازمان یادگیرنده می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

34

حجم

67/189 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

این پروپوزال سازمان یادگیرنده به بررسی انطباق آموزش و پرورش با ابعاد سازمان یادگیرنده می پردازد.

روش تحقیق 

پژوهش حاضر از لحاظ هدف تحقیق، کاربردی می‌باشد. زیرا هدف این پژوهش استفاده ازنتایج به منظور بهبود وبه کمال رساندن رفتارها، روش‌ها، ابزارها، وسایل، تولیدات، ساختارها و الگوهای مورد استفاده جوامع انسانی است. این پژوهش ازلحاظ نحوه‌ی گردآوری داده‌ها نیزجزء تحقیقات توصیفی، پیمایشی است. زیرا اینگونه تحقیقات آنچه را که هست توصیف می‌کنند. ( بست، ١٣٨١، ص٤٤)

سازمانهای بزرگ با ساختارهای سنتی توان و انعطاف لازم جهت همسویی با تغییرات پیرامونی بویژه با توجه به مسائل جهانی شدن را ندارند و برای بقای خود ناچارند تغییر ساختار دهند و یا خود را با ابزارهایی مجهزکنند که توان مقابله با تغییرات جهانی را بدست آورند. یکی ازمهم‌ترین ابزارها دراین زمینه ایجاد سازمان یاد گیرنده و نهادینه کردن یادگیری سازمانی است. (اخوان وجعفری، ١٣٨، ص ٣)رضائیان (١٣٨٦) نیزبراین عقیده است که درصورتی که سازمان‌های امروزی درصدد پیشرفت باشند بجای اینکه دراندیشه حفظ بقا و تداوم خود باشند، باید به سازمان یاد گیرنده تبدیل شوند.

اداره آموزش و پرورش شهرستان اسلامشهر نیزازاین امرمستثنی نیست و قاعدتا باید مانند هرسازمان و اداره‌ای این ضرورت و اهمیت را درپیش روی خود ببیند و درنظرداشته باشد که تبدیل شدن سازمان به یک سازمان یادگیرنده امری جدی وغیرقابل اجتناب است.  لذا درانجام پژوهش، این سوال مطرح است که وضعیت اداره‌ی آموزش و پرورش شهرستان اسلامشهر ازلحاظ انطباق با ابعاد سازمان یادگیرنده چگونه است واداره‌ی مذکورتا چه میزان ازاین ابعاد برخوردار است؟

فهرست مطالب

چکیده پژوهش

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه      3

بیان مسئله       4

مبانی و چهارچوب نظری تحقیق      5

اهداف تحقیق      7 

سوالات تحقیق      7 

تعاریف نظری متغیرها      8  

تعاریف عملیاتی متغیرها       9 

جنبه‌ی نوآوری وجدید بودن تحقیق      10 

اهداف کاربردی واستفاده کنندگان ازنتایج پایان‌نامه      11 

روش تحقیق      

جامعه، نمونه و روش نمونه‌گیری پژوهش      

روش و ابزارجمع‌آوری اطلاعات      

روایی و اعتبارپرسش‌نامه      

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات     

فهرست منابع       

منابع فارسی     

منابع انگلیسی      

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت تئوری نمایندگی و کاربرد آن در حسابداری پرسشنامه استاندارد سازگاری بل پاورپوینت فصل ششم کتاب تئوری حسابداری مالی شرودر و همکاران ترجمه پارسائیان  پرسشنامه مقياس سازگاری زناشويي اینریچ 47 ماده ای ادبیات نظری و پیشینه تجربی حمایت سازمانی ادراک شده