👈 فروشگاه فایل 👉

پروپوزال ارزیابی عملکرد شرکت ها با روش تحلیل پوششی داده ها

ارتباط با ما

... دانلود ...

پروپوزال ارزیابی عملکرد شرکت ها با روش تحلیل پوششی داده ها

هدف از این پروپوزال ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها  DEA بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

51

حجم

529/51 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

دانلود پروپوزال پایان نامه  کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

پروپوزال ارزیابی عملکرد شرکت ها با روش تحلیل پوششی داده ها

هدف از این پژوهش ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها  DEA بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد

چکیده

یکی از دغدغه های مدیران سازمان ها، آگاهی آنها از عملکرد سیستم های تحت مدیریت آنهاست. هدف اصلی این تحقیق، یافتن مقادیر کارایی هر یک از شرکت های تعاونی شهرستان رشت و شناسایی دلایل ناکارایی شرکت های تعاونی مورد بررسی با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها می باشد. در نهایت درصدد ارائه راهکارهای منطقی بهبود عملکرد شرکت های تعاونی و ارائه استراتژی مناسب با استفاده از این تکنیک هستیم.کارایی هر یک از واحدهای شرکت های تعاونی به عنوان متغیر وابسته و شاخص های ورودی و خروجی به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته می شوند.

پژوهش حاضر فرضیه ندارد، بلکه سنجش کارایی، مقایسه و تحلیل صورت می گیرد. این تحقیق در سطح شرکت های تعاونی شهرستان رشت انجام می شود و بالطبع قابلیت اجرا در شرکتهای تعاونی را دارد. نوع و روش تحقیق، تحلیلی ـ توصیفی بوده،روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و میدانی می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات، اسنادو مدارک موجود در شرکت های تعاونی شهرستان رشت بوده و در نهایت داده های مرتبط به شاخص ها با استفاده از مدل انتخابی و تحت نرم افزار DEA-SOLVERحل شده و خروجی ها تحلیل شدند. 

کلید واژگان: تحلیل پوشش داده ها (DEA)، کارایی، ارزیابی عملکرد، رتبه بندی، ترازنامه.

ضرورت و اهمیت تحقیق

ارزیابی عملکرد به عنوان یکی از ضروری ترین زیر مجموعه های وظیفه کنترل ـ یکی از چهار عنصر دانش سازمان و مدیریت ـ در سازمانها است که به اندازه گیری و سنجش وضع موجود می پردازد تا بتوان از آن به عنوان مبنایی جهت تصمیم گیری در مورد ادامه، تعدیل و یا جلوگیری از کاری که در حال انجام است استفاده نمود. سیستم ارزیابی کارایی سازمان ها، یک مکانیزم مهم کنترل در راستای خط مشی ها و سیاست های کلی سازمان بوده و اطلاعات مهم و حیاتی را در خصوص میزان تناسب و سازگاری کارایی واحدها با برنامه ها، در اختیار مدیران قرار می دهند، البته وقوع این امر در گرو آن است که:

نظام ارزیابی کارایی از جامعیت کافی برخوردار باشد تا نتایج آن قابل استفاده بوده و تمام جوانب فعالیت ها را مدنظر قرار دهد (اداره تحقیقات و برنامه ریزی، 1384).

 اهداف تحقیق

هدف اساسی این تحقیق ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی شهرستان رشت با استفاده از مدل DEA است. در این راستا اهداف فرعی تحقیق نیز که مدنظر است عبارتند از:

-    شناخت شاخص های مؤثر بر عملکرد شرکت های تعاونی شهرستان رشت و تعیین میزان کارایی و ناکارایی آنها و نیز نقاط قوت و ضعف آنها وهمچنین رتبه بندی شرکت های تعاونی شهرستان رشت

-    شناسائی شرکت های تعاونی الگو به عنوان تعاونی های کارا ـ شناخت میزان اثرگذاری شاخص های مؤثر بر کارائی و برنامه ریزی به منظور استفاده بهینه از تمام پتانسیل های موجود در زمینه ارائه خدمت. ارائه تصمیمات یا راهکارهایی برای شرکت های ناکارا.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه    2

1-2- بیان مسئله    2

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق    3

1-4- اهداف تحقیق    4

1-5- سؤالات تحقیق    4

1-6- فرضیه ها    4

1-7- مدل مفهومی    4

1-8- قلمروتحقیق    6

1-8-1قلمرو موضوعی    6

1-8-2قلمرو مکانی    6

1-8-3- قلمرو زمانی    6

1-9- تعریف واژه ها و اصطلاحات    6

3-2 جامعه آماری    46

3-3 پارامترها    47

3-3-1  ورودی ها    47

3-3-2 خروجی ها    47

3-4 شاخص ها (پارامترهای) ورودی    48

3-4-1 کل دارایی    48

3-4-2 حقوق صاحبان سهام    49

3-5 شاخص ها (پارامترهای) خروجی    50

3-5-1 نسبت جاری    50

3-5-2 سود خالص    51

3-5-3 شاخص EPS    52

3-5-4 رشد فروش    53

3-6 روش گردآوری داده ها    54

3-7 روش های آماری مورد استفاده    54

3-8 درباره نرم افزار DEA-SOLVER    55

5-6 فهرست منابع و مآخذ    

5-6-1 منابع فارسی    

5-6-2 منابع انگلیسی    

فهرست جداول

جدول3-1- كل دارايي    48

جدول3-2- حقوق صاحبان سهام    49

جدول3-3- نسبت جاري    50

جدول3-4- سود خالص    51

جدول3-5- شاخص EPS    52

جدول3-6- رشد فروش    53

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوينت بررسي خودکشي مبانی نظری و پیشینه پژوهش سرسختی روان شناختی (فصل دوم) مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابعاد و نظریه های عدالت سازمانی 44 صفحه مقاله تاثیر تحصیل بر نگرش افراد نسبت به اینترنت با مدل سنجش نگرش اینترنتی مبانی نظری بررسی و امکان سنجی استقرار هزینه یابی بر مبنای فعالیت و مقایسه آن با روش سنتی محاسبه بهای تمام شده