👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی شرکت در جرم در قوانین جزایی ایران از گذشته تاکنون

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی شرکت در جرم در قوانین جزایی ایران از گذشته تاکنون

هدف از این مقاله بررسی شرکت در جرم در قوانین جزایی ایران از گذشته تاکنون می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

45

حجم

0/140 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

doc

توضیحات کامل

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق

بررسی شرکت در جرم در قوانین جزایی ایران از گذشته تاکنون

بیان مسئله : 

پدیده جرم از گذشته تا به امروز گریبانگیر جوامع مختلف بوده است. در گذشته به دلیل حاکمیت بیشتر دین بر جوامع لفظ جرم برابر با گناه بوده، به عبارت دیگر هر گناهی جرم محسوب شده و عقوبت خاص خود را داشت اما امروزه این دو لفظ از هم فاصله گرفته و پدیده جرم به تنهایی مورد مطالعه علم حقوق قرار میگیرد. در ارتکاب یک جرم افراد متعددی دخالت می کنند. این افراد بسته به قصد آنها از عمل ارتکابی، انجام عملیات مادی جرم، استفاده یا تهیه ابزار جرم و... به مباشر مادی یا معنوی، شریک و معاون جرم تقسیم می شوند. انجام عملیات اجرایی جرم بسیار حائز اهمیت بوده و مرتکبین آن در قوانین دارای مجازات سنگین تری می باشند. افراد انجام دهنده عملیات اجرایی چنانچه یک نفر باشند مباشر و چنانچه چند نفر باشند شریک جرم نامیده می شوند. هر کدام از این افراد در قوانین ایران دارای مجازات مخصوص به خود هستند که متناسب با نوع رفتار ارتکابی ایشان می باشد. 

مبحث شرکت در جرم از دیر باز مورد توجه قانون گذاران و قضات کشورمان بوده است، اهمیت این مبحث به اندازه ایی است که از اولین قانون مجازات تصویب شده در ایران یعنی قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304(ه.ش) تا به امروز بحث "شرکت در جرم" در قوانین جرم انگاری شده و مجازات آن نیز تعیین شده است. به همین دلیل در این مقاله سعی شده است تحولات شرکت در جرم از گذشته تا امروز در قوانین جزایی ایران بررسی گردد. بنابراین شرکت در جرم در قانون مجازات عمومی سال 1304، قانون مجازات عمومی مصوب 1352، قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و قانون مجازات اسلامی 1392 بررسی خواهد شد. البته در قوانین ایران تنها شرکت در قتل به طور خاص بررسی شده است وشرکت در دیگر جرایم به طور خاص در قانون عنوان نشده و تنها از بررسی متن مواد قانونی می توان به آن پی برد، در این مقاله سعی بر این است که شرکت در قتل و دیگر جرایم نیز بررسی شود. 

کلمات کلیدی:

شرکت در جرم

ارکان شرکت در جرم

شرکت در جرم در قانون جدید

شرکت در جرم در قوانین جزایی ایران

فهرست مطالب

بررسی تحولات مفهوم شرکت در جرم در حقوق ایران 1

بیان مسئله : 2

هدف : 3

تعریف شریک و شرکت در ارتکاب جرم : 3

سابقه تاریخی شرکت در جرم در قوانین جزایی ایران 4

ب) شرکت در جرم در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 (ه.ش) : 4

ماده 27 این قانون در خصوص شرکت در جرم بیان می دارد: 4

بخش اول : عنصر قانونی و تعریف شرکت در جرم : 5

بخش دوم : عناصر مادی و معنوی شرکت در جرم : 5

بخش سوم : ماهیت جرم ارتکابی در شرکت در جرم : 6

بخش چهارم : جرایم ذکر شده در قانون مجازات عمومی 1304 به صورت مشارکت در ارتکاب جرم : 6

بخش پنجم : مجازات شرکت در جرم : 12

بخش ششم : تشدید و تخفیف مجازات در مورد شرکت در جرم : 12

ج) شرکت در جرم در قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب 1352 (ه.ش) : 13

بخش اول : عنصر قانونی و تعریف شرکت در جرم : 13

بخش دوم : عناصر مادی و معنوی شرکت در جرم : 14

بخش سوم : ماهیت جرم ارتکابی در شرکت در جرم : 15

بخش چهارم : جرایم ذکر شده در قانون مجازات عمومی 1352 به صورت مشارکت در ارتکاب جرم : 16

بخش پنجم : مجازات شرکت در جرم : 17

بخش ششم : تشدید و تخفیف مجازات در مورد شرکت در جرم : 17

د) شرکت در جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 : 19

در خصوص وحدت قصد دو نظر متفاوت وجود دارد : 21

ب) عنصر روانی شرکت در جرایم غیر عمدی : 22

بخش سوم : ماهیت جرم ارتکابی در شرکت در جرم : 23

بخش چهارم : جرایم ذکر شده در قانون مجازات اسلامی 1370 به صورت مشارکت در ارتکاب جرم : 23

الف) شرکت در جنایت به اعتبار عنصر مادی که به سه صورت ارتکاب می یابد : 28

** شرکت در منازعه در ماده 615 ق.م.ا آمده است : 31

بخش پنجم : مجازات شرکت در جرم : 34

بخش ششم : تشدید و تخفیف مجازات در مورد شرکت در جرم : 35

بخش سوم : ماهیت جرم ارتکابی در شرکت در جرم : 38

بخش ششم : تشدید و تخفیف مجازات در مورد شرکت در جرم : 43

نتیجه گیری : 44

فهرست منابع : 44

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوينت بررسي مديريت دولتي نوين چارچوب نظری و پیشینه پژوهش استرس والدگری پاورپوینت اسید لاکتیک و کاربرد آن در ورزش ( ویژه ارائه کلاسی درس فیزیولوژی ورزشی) نقش کمی و کیفی شبکه های اجتماعی بر مشارکت سیاسی مردم پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت و جهانگردی با عنوان مدیریت بخش عمومی (اداره جهانگردی)