👈 فروشگاه فایل 👉

ادبیات نظری و پیشینه تجربی پرخاشگری

ارتباط با ما

... دانلود ...

ادبیات نظری و پیشینه تجربی پرخاشگری

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرخاشگری که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.

مشخصات فایل

تعداد صفحات

49

حجم

341/827 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

دانلود ادبیات نظری و پیشینه تجربی پرخاشگری که در آن به بررسی (چارچوب) مبانی نظری و پیشینه پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم. 

از نظر فرويد (1966) پرخاشگري در انسان نماينده ي غريزه ي مرگ است که در مقابل غريزه ي زندگي در فعاليت است؛ يعني، در حالي غريزه ي زندگي ما را در جهت ارضاي نيازها و حفظ بقا هدايت مي کند، غريزه ي مرگ به صورت پرخاشگري مي کوشد به نابود کردن و تخريب کردن بپردازد. اين غريزه چنانچه بتواند ديگران را نابود مي کند و از بين مي برد و اگر نتواند ديگران را هدف پرخاشگري و تخريب قرار دهد، به جانب خود متوجه شده و به صورت خودآزاري و خودکشي  جلوه گر  مي شود . بنابراين ، از نظر فرويد پرخاشگري حالتي مخرب و منفي دارد (اکبري، 1381).

تعريف مفهومي پرخاشگري 

پرخاشگري معمولاً به رفتاري اطلاق مي شود که « قصد» آن صدمه رساندن )جسماني يا کلامي) به فرد ديگر يا نابود کردن دارايي افراد است. انواع گوناگوني از پاسخ هاي پرخاشگرانه وجود دارند که انواع مختلفي از محرک هاي دروني و بيروني آنها را فرا مي خوانند (اکبري، 1381) .

تعريف عملياتي پرخاشگري

در پژوهش حاضر، جهت تعيين نوع (کلامي و فيزيکي) و ميزان پرخاشگري از مقياس پرخاشگري باس و پري (AQ) استفاده شده است. نمره شركت كننده در اين نشان دهنده نوع و ميزان پرخاشگري در فرد مي‌باشد. 

فهرست مطالب

تعریف نظری پرخاشگری

تعریف عملیاتی پرخاشگری

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش پرخاشگری

2-6-پرخاشگري    4

2-6-1-تعريف پرخاشگري    7

2-6-2-انواع پرخاشگري    7

2-6-2-1نظريه هاي پرخاشگري    9

2-6-2-1-1-نظريه فرديت زدايي پرخاشگري زيمباردو    9

2-6-2-1-2-نظريه انسانيت زدايي- پرخاشگري فشباخ    10

2-6-2-1-3-نظريه انتقال برانگيختگي    10

2-6-2-1-4-نظريه درونگرايي- برونگرايي آيزنک    11

2-6-2-1-5-مدل شرمساري- پرخاشگري تانگني    11

2-6-2-1-6-مدل پرخاشگري- پرخاشگري    12

2-6-2-1-7-رفتار پرخاشگرانه در مراحل رشد کودکي و نوجواني    12

2-6-3-عوامل خطر ساز پرخاشگري    14

2-6-3-1-عوامل خطرساز موثر در پرخاشگري از جانب کودک    15

2-6-4-عوامل خطرساز موثر در پرخاشگري از جانب والدين    16

2-6-4-1-اسنادهاي نادرست والدين به عنوان عامل خطر ساز پرخاشگري    16

2-6-4-2-ويژگي هاي فردي والدين به عنوان عامل خطرساز در پرخاشگري    17

2-6-5-روابط پدر – مادر به عنوان عامل خطر ساز در پرخاشگري    19

2-6-5-1-تعامل والدين- کودک به عنوان عامل خطرساز در پرخاشگري    20

2-6-5-2-ساير تعاملات اجتماعي والدين به عنوان عامل خطرساز در پرخاشگري    22

2-6-6-مداخلات در زمينه پرخاشگري    23

2-6-6-1-روان تحليلگري    24

2-6-6-2-رويکرد عقلاني-عاطفي-رفتاري    25

2-6-6-3-رويکرد شناختي-رفتاري    26

2-6-6-4-ديدگاه يادگيري اجتماعي    28

پيشينه پژوهشي    29

منابع و مآخذ

منابع فارسی    

منابع انگلیسی

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت درس تحلیلی از استراتژی سازمانهای موفق و ناموفق : واكنش امپراطور بررسی عوامل موثر بر هوش مذهبی پاورپوینت اصول و فنون مذاکره از دیدگاه نهج البلاغه خلاصه کتاب هشت خوان تحول جان گاتر و دان کوهن تاثیر و نقش آمریکا بر روابط اقتصادی سیاسی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان