👈 فروشگاه فایل 👉

مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد پرخاشگری 52 صفحه

ارتباط با ما

... دانلود ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد پرخاشگری 52 صفحه

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرخاشگری که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.

مشخصات فایل

تعداد صفحات

52

حجم

341/870 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره پرخاشگری که در آن به تحقیقات انجام شده در مورد پرخاشگری در پژوهش های داخلی و خارجی می پردازیم.

پرخاشگري و خشونت يک پديده ساختاري و چند بعدي است و داراي کارکردهاي مثبت مي باشد. در زبان عامه پرخاشگري را تنها به معناي زور ورزي و خشونت به کار مي برند ولي چنين استنباطي تنها بخشي از مفهوم پرخاشگري را پوشش مي دهد. بنا به تعريف ارونسون، پرخاشگري عملي است که هدف آن اعمال صدمه و رنج به ديگري است (ارونسون، 1969؛ به نقل از محسني تبريزي، 1379). تعريف خشونت به معناي عام عبارت است از حمله به ديگري. در نتيجه در هر عمل خشني مفهوم پرخاشگري مستور است؛ ولي همه خشونت ها الزاما به صورت پرخاشگري خودنمايي نمي کنند (شيخاوندي، 1379).

نواکو (1998) يکي از بنيان گذاران کنترل خشم به شيوه شناختي-رفتاري براي کاهش رفتار پرخاشگرانه معتقد است که خشم موجب رفتار پرخاشگرانه مي شود ولي نتيجه کامل و خود به خودي خشم نيست. چون پرخاشگري توسط مکانيسم هاي بازداري کنترل مي شود و در ايجاد آن عوامل بيروني و دروني موثرند.  رويکرد موناکو  که از الگوي درماني ايمن سازي دربرابر استرس پيروي مي کند نوعي روش آموزش مهارت هاي کنار آمدن است که هدف آن فراهم آوردن منابع شناختي و رفتار براي مراجع است تا بتواند با موقعيت هاي فشار آفرين مواجه شود و واکنش هاي خود را در برابر استرس تنظيم کند.

در اين رويکرد فرض بر آن است که ايتدا به وسيله مهارت هاي کنار آمدن و سپس با مواجه کردن مراجع با ميزاني قابل کنترل از محرک فشار آفرين کارآمد واقع مي شود. اين روش ها با اين هدف تهيه شده اند تا به مراجع کمک کنند تا کنار امدن با رويدادهاي فشار آفرين را بياموزد. اين روش درماني نوعي مداخله شناختي درماني است که بر پايه اصول نظري مبتني بر نقش ميانجي گرايانه شناخت ها در هيجان ها و رفتار ها پا گرفته است. روش هاي کنترل خشم بر اين ديدگاه استوارند که ساختاري که فرد از موقعيت در ذهن خود ايجاد مي کند، به ويژه توسط انتظارات و ارزيابيي هاي او، برانگيختگي هيجاني و مجموعه اعمالي را که ناشي از اين برانگيختگي است، تعيين مي کند. 

   

فهرست مطالب

تعریف نظری پرخاشگری

تعریف عملیاتی پرخاشگری

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش پرخاشگری

2-6-پرخاشگري    4

2-6-1-تعريف پرخاشگري    7

2-6-2-انواع پرخاشگري    7

2-6-2-1نظريه هاي پرخاشگري    9

2-6-2-1-1-نظريه فرديت زدايي پرخاشگري زيمباردو    9

2-6-2-1-2-نظريه انسانيت زدايي- پرخاشگري فشباخ    10

2-6-2-1-3-نظريه انتقال برانگيختگي    10

2-6-2-1-4-نظريه درونگرايي- برونگرايي آيزنک    11

2-6-2-1-5-مدل شرمساري- پرخاشگري تانگني    11

2-6-2-1-6-مدل پرخاشگري- پرخاشگري    12

2-6-2-1-7-رفتار پرخاشگرانه در مراحل رشد کودکي و نوجواني    12

2-6-3-عوامل خطر ساز پرخاشگري    14

2-6-3-1-عوامل خطرساز موثر در پرخاشگري از جانب کودک    15

2-6-4-عوامل خطرساز موثر در پرخاشگري از جانب والدين    16

2-6-4-1-اسنادهاي نادرست والدين به عنوان عامل خطر ساز پرخاشگري    16

2-6-4-2-ويژگي هاي فردي والدين به عنوان عامل خطرساز در پرخاشگري    17

2-6-5-روابط پدر – مادر به عنوان عامل خطر ساز در پرخاشگري    19

2-6-5-1-تعامل والدين- کودک به عنوان عامل خطرساز در پرخاشگري    20

2-6-5-2-ساير تعاملات اجتماعي والدين به عنوان عامل خطرساز در پرخاشگري    22

2-6-6-مداخلات در زمينه پرخاشگري    23

2-6-6-1-روان تحليلگري    24

2-6-6-2-رويکرد عقلاني-عاطفي-رفتاري    25

2-6-6-3-رويکرد شناختي-رفتاري    26

2-6-6-4-ديدگاه يادگيري اجتماعي    28

پيشينه پژوهشي    29

منابع و مآخذ

منابع فارسی    

منابع انگلیسی

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوينت بررسي انگيزش در کار مبانی نظری برنامه ریزی استراتژیک اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر آن ترجمه فارسی فصل 2، 3 و 4 کتاب استنباط آماری کاسلا برگر مبانی نظری و پیشینه تحقیق استقرار مدیریت دانش در سازمانهای دولتی 103 صفحه