👈 فروشگاه فایل 👉

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش استرس والدگری

ارتباط با ما

... دانلود ...

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش استرس والدگری

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق استرس والدگری عنوان این نوشتار است که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.

مشخصات فایل

تعداد صفحات

22

حجم

47/796 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش استرس والدگری عنوان این نوشتار است که به مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرداخته می شود.

تعریف نظری و مفهومی استرس والد گری:

استرس والدگری در نتیجه ناهمخوانی ادراک شده بین تقاضا های والدینی و منابع فردی حاصل می شود و چنین استرسی می تواند در چندین حیطه زندگی که مربوط به والدگری است،تجربه شود(اسکس و همکاران ،2002). آبیدین (1992)استرس والد گری را ، حاصل اثر تعاملی کنش وری خصوصیات اصلی و آشکار والدین (مانند افسردگی ،احساس صلاحیت ،سلامت ،روابط توام با دلبستگی با کودک ،روابط با همسر ،محدودیت ناشی از نقش پذیرندگی یا مادری کردن )با خصوصیات کودک (مانند سازش پذیری ،پذیرندگی ،فزون طلبی ،خلق ،فزون کنشی و تقویت گری ) می داند .او همچنین معتقد است که ویژگی های والد و کودک ،همراه با متغیر های موقعیتی بیرونی و عوامل تنیدگی زای زندگی (مانند طلاق ،مشکلات شغلی وموارد دیگر)دلیل افزایش احتمالی نارسا کنش وری و استرس والد گری است .

 تعاریف عملیاتی استرس والدگری :

استرس والد گری :نمره ای است که از طریق کاربرد پرسشنامه شاخص تنیدگی والدینی(PSI) بدست می آید.

فهرست مطالب

1-6 تعاریف مفاهیم استرس والد گری

1-6-1 تعاریف نظری استرس والد گری

1-6-2 تعاریف عملیاتی استرس والد گری

1-6-2-2استرس والد گری :نمره ای است که از طریق کاربرد پرسشنامه شاخص تنیدگی والدینی(PSI) بدست می آید.    2

2-2 استرس والدگری:    2

2-2-1تعریف مفهوم استرس والدگری:    3

2-2-2نظریه های استرس والدگری:    4

2-2-2-1 نظریه ی استرس والدین –کودک – روابط کودک و والدین :    4

2-2-2-2 نظریه ی تنش های روزمره :    5

2-2-3 کودک و نقش والدگری  علل استرس:    7

2-2-4 ارزیابی  استرس :    9

2-2-5 مکانیسم های سازگاری:    10

2-3 پیشینه تحقیقات :    13

منابع :    16

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوينت شناخت بافت فرسوده و سکونتگاه هاي غير رسمي پاورپوينت بررسي هويت سازماني پروژه طراحی و مونتاژ چرخ گوشت در نرم افزار کتیا ، تک تک اجزا و اسمبل پاورپوینت مدیریت زمان پرسشنامه ارزیابی نگرش دانشجویان بومی در برابر غیر بومی ها و اثرات آن بر میزان اعتماد اجتماعی در دانشگاه