👈 فروشگاه فایل 👉

مدل های اخلاق حرفه ای و سازمانی و توسعه و ترویج آن

ارتباط با ما

... دانلود ...

مدل های اخلاق حرفه ای و سازمانی و توسعه و ترویج آن

این پایان نامه در مورد اخلاق حرفه ای و مدیریت اخلاق در سازمان و با عنوان مدل های اخلاق حرفه ای و سازمانی و توسعه و ترویج آن می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

102

حجم

152/485 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

این پایان نامه در مورد اخلاق حرفه ای و مدیریت اخلاق در سازمان و با عنوان مدل های اخلاق حرفه ای و سازمانی و توسعه و ترویج آن می باشد. ذی نفعان سازمان که شامل؛ مشتریان و ارباب رجوعان، کارکنان، سرمایه گذاری، جامعه ی محلی، گروه های فعال، ارباب جراید و ... می باشند. به میزان زیادی گسترش یافته اند. آنان توجه دقیق و موشکافانه ای نسبت به رفتارهای اخلاقی سازمان معطوف داشته اند این رفتارها شامل اقدامات مدیریتی نسبت به افراد داخل و خارج سازمان، رفتار کارکنان با مشتریان و ارباب رجوعان، میزان تعهد سازمان نسبت  به گروه هایی مختلف کاری و ... می باشند. مضافاً بر این برخی سازمان ها به این نتیجه رسیده اند که منافع کسب و کار در توسعه ی برنامه های جامع اخلاق می باشد. سنگ زیربنای برنامه های اخلاق را مجموعه ای از ارزشهای سازمان تشکیل می دهد. سازو کار کلیدی برای فصیح سازی این ارزش ها، منشور اخلاقی می باشد.

در جستجوی تدوین منشور اخلاقی در ابتدا لازم است این منشور تعریف شود: «منشور اخلاقی دستورالعملی رسمی است که در آن ارزش ها و قوانین اخلاقی اساسی مورد انتظار از افراد سازمان بیان می شود.منشور اخلاقی می تواند ما را با اصول اخلاقی کسب و کار آشنا سازد منشور اخلاقی ابزاری اساسی در راستای ارتقای خوشنامی سازمان، توسعه ی فرهنگی، یکپارچه سازی سازمان، ممانعت از اقامه دعوی علیه سازمان و جریمه های متعاقب آن و کمک به ثبات در بازارهای متغیر و دور از کنترل می باشد. همچنین منشور اخلاقی موجب کمک در سازگاری سازمان با محیط جهانی می شود، زیرا آن نقاط مرجع ثابت و شخصی را برای کارکنان فراهم می کند. منشور اخلاقی به عنوان دستورالعمل های تصمیم سازی می باشند و آنها می توانند اطلاعات مورد نیاز را جهت هم راستایی اقدامات کارکنان از لحاظ اخلاقی بودن در اختیارشان قرار دهند.

همان طور که بیان شده، منشور اخلاقی ریشه در ارزش های قوی سازمان دارد به طور مثال اگر سازمانی یکی از ارزش های حاکم، احترام به مشتریان، و ارباب رجوعان است؛ بنابراین در تنظیم منشور اخلاقی باید به این امر توجه داشت و آن را در منشور اخلاقی سازمان لحاظ نمود.منشور اخلاقی به عنوان مجموعه ای از اصول واقعی درباره چگونه رفتار کردن سازمان ها و اقداماتشان می باشد. فلسفه ی زیادی وجود دارد که نشان می دهد منشور اخلاقی در بالندگی، خوشنامیف عاید سازی منافع برایسازمان مؤثر می باشد. منشور اخلاقی در یک طیف قرار می گیرد که یک سوی آن می تواند زیرپایه ی اطاعت و پذیرش و سوی دیگر طیف بر پایه ی ارزش های سازمان است. معمولاً سازمان ها در تنظیم منشور اخلاقی بین این دو طیف قرار می گیرند. 

فهرست مطالب

تعریف نظری اخلاق حرفه ای

تعریف نظری هوش معنوی

2-1 - مقدمه

2-2 – تعریف اخلاق

2-3 –قدمت اخلاق

2-4 – علم اخلاق

2-5- فلسفه اخلاق

2-6- چرا اخلاق؟

2-7- اخلاق نردبان یا سرسره

2-8- ماهیت شخصی اخلاق

2-9- انواع فرهنگ های اخلاقی

2-10- سه گام در نهادینه سازی اخلاق

2-11- الکوی نهادینه سازی اخلاق

2-12- جایگاه راهبردی اخلاق

2-13- مدیریت اخلاق در سازمان

2-14- فواید مدیریت اخلاق در سازمان

2-15- تدابیرساختاری در مدیریت اخلاق

2-16- کارکرد های مدیریت اخلاق

2-17- تحلیل مفهوم اخلاق سازمان

2-18- سازمان های اخلاقی سازمان های پیش بینی پذیر

2-19- نقش قوانین اخلاقی در اخلاق سازمانی

2-20- تداخل اخلاق شخصی،شغلی و سازمانی

2-21- سطوح سیستم اخلاقی

2-21-1- سطح اجتماعی

2-21-2- سطح قانونی

2-21-3- سطح سازمانی

2-21-4- سطح فردی

2-22- سه مدل رایج اخلاق

2-22-1- مدل منفعت طلبی

2-22-2- مدل حقوقی

2-22-3- مدل عدالت 

2-22 -3-1- اصل عدالت توزیعی

2-22-3-2- اصل جوانمردی

2-22-3-3-اصل تکلیف طبیعی یا فطری

2-23- سه مدل دیگر در عرصه اخلاق سازمانی

2-23-1- آغازگرایی

2- 23-2- فرد گرایی

2-23-3- فصیلت گرایی

2-24- از تئوری تا عمل

2-25- تحویلی نگری پرآسیب ترین آثار در اخلاق سازمان

2-25-1- ابعاد تحویلی نگری

2-26- اصول اخلاقی در سازمان

2-27- شیوه تدوین اصول اخلاق سازمانی

2- 28- اخلاق حرفه ای

2-29- اصول اخلاق حرفه ای

2-30- اهمیت اخلاق حرفه ای

2-31- ارزش های اصول اخلاق حرفه ای

2-32- توسعه و ترویج اخلاق حرفه ای

2-32-1- استقرار سیستم های کنترل اخلاق حرفه ای

2-32-2- توسعه منشور اخلاق حرفه ای

2-33- اضلاع هشت گانه اخلاق حرفه ای

پیشینه تحقیقات

منابع

👇محصولات تصادفی👇

ترجمه مقاله هماهنگي و رقابت قيمت در زنجيره تأمين خرده فروشان مشترک دوطرفه پاورپوینت بررسی جوشکاری فولاد گزارش کارآموزی در موسسات قرض الحسنه مدل های سبب شناسی اختلال اضطراب اجتماعی تغییر و تحولات حوزه بازاریابی و تبلیغات با تاکید بر رسانه تلویزیون