👈 فروشگاه فایل 👉

فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری مدیریت مسیر شغلی

ارتباط با ما

... دانلود ...

فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری مدیریت مسیر شغلی

دانلود نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت مسیر شغلی بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

مشخصات فایل

تعداد صفحات

55

حجم

271/655 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

جنبه های اساسی ایده جدید مسیر شغلی شامل فرآیند رشد پیوسته بجای مراحل مهم ترقی که یک نفر در مسیر شغلی معمول سنتی خود با آن روبرو می‌شود، است. بنابراین تمرکز دیگر صرفاً بر سازمان نیست بلکه فرد و روابط درون وابستگی و واکنشی او درون محیط سازمانی در مرکز توجه قرار دارد. پس مسیر شغلی واقعی صرفاً مسیر یک فرد نیست بلکه واکنش میان سازمان و فرد است. بعلاوه ایده نوین مسیر شغلی از ایده سنتی از نظر شمول تمام کارکنان یک سازمان، بجای توجه صرف به لایه مدیریتی آنگونه که در ایده سنتی مطرح است، متفاوت می‌باشد(بروستر و لارسن، 2000 ).فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری مدیریت مسیر شغلی عنوان این پژوهش است.

 لیندمارک و انویک (2006) علاوه بر این عنوان نموده اند که یک مسیر شغلی باید به تقویت اقتصاد شخصی، مهیا نمودن وظایف چالشی فزآینده، بهبود موقعیتهای زندگی و توسعه سازمانی کمک نماید. وجود چنین معیارهایی در مسیر شغلی یک فرد می تواند با دستیابی به مسئولیت بیشتر، وظایف کاری جدید، مسیر شغلی فنی عمومی و یا مدیر شدن منجر شود( لیندمارک و انویک، 2006). از دیدگاه سازمانی هدف اصلی مدیریت مسیر شغلی، میسر نمودن جابجایی کارکنان درصورت لزوم و تداوم گامهای توسعه دانش است. پترونی (1999) اضافه می‌کند که مدیریت مسیر شغلی علاوه بر این شامل حداکثر نمودن مشارکت کارکنان در سازمان است. از دیدگاه یک فرد، مدیریت مسیر شغلی باید رشد مسیر شغلی را افزایش دهد (پترونی، 1999).

فهرست مطالب

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق مدیریت مسیر شغلی

2-1- مقدمه    9

2-3- تعریف مدیرییت منایع انسانی    10

2-4- ارتقای شغلی    10

2-4-1- خودارزيابي    11

2-4-1-1- مشكل گشابودن و نه مشكل آفريني    12

2-4-1-2- پذيرش و پيش بيني تشديد چالش كاري    12

2-4-1-3- افزايش شناخت از خود    12

2-4-1-4- انجام فعاليتهاي داوطلبانه    12

2-4-1-5- تهيه و تنظيم كارنامه عملكرد    13

2-4-1-6- پذيرش اقبال    13

2-4-1-7- خواسته خود را اعلام كنيد    13

2-4-1-8- تمركز بر ارتقاي شغلي    13

2-5- مدیریت مسیر شغلی    14

2-5-1- تعريف مديريت کار راهه شغلي    15

2-5-2- اهداف مديريت پيشرفت شغلي کارکنان    16

2-5-3- برنامه ريزي براي پيشرفت در سلسله مراتب شغلي    16

2-5-3-1- خود سنجي     17

2-5-3-2- خودمدیریتی مسیر شغلی    19

2-5-4- انگیزش کار    20

2-5-4-1- انگیزش درونی و بیرونی    22

2-5-5- اقدامات مدیریت    29

2-5-5-1- سرمایه گذاری در آموزش    29

2-5-5-2- توزیع اطلاعات    30

2-5-5-3- آموزش بدو خدمت    31

2-5-5-4- ایجاد فضای مناسب برای بیان اندیشه ها    31

2-5-5-5- الگوبودن    31

2-5-5-6- تفویض اختیار    32

2-5-5-7- گردش شغلی    32

2-5-5-8- نقش مشاور    32

2-5-5-9- مربی و راهنما    32

2-5-5-10- ارزشیابی    33

2-5-5-11- اهدای كتاب مفید    33

2-5-5-12- اعزام كاركنان به سفرهای ماموریتی    33

2-6-1- تحقیقات انجام شده در داخل    33

2-6-2- تحقیقات انجام شده در خارج    35

2-7- جمع بندی و مدل مفهومی تحقیق    38

فهرست منابع

👇محصولات تصادفی👇

پرسشنامه SCL-90R دراگوتیس و همکاران 1973 مبانی نظری ارائه یک مدل جهت اندازه گیری پایداری زنجیره تامین پاورپوینت آشنایی با باغ سازی ایرانی مبانی نظری و پیشینه تحقیق انواع سبکهای فرزندپروری 58 صفحه ارزیابی تطبیقی خصوصیات مدیران با ویژگیهای منتصب در آیین نامه ها