👈 فروشگاه فایل 👉

پیشینه تحقیق و مبانی نظری تمرکز مالکیت (فصل دوم)

ارتباط با ما

... دانلود ...

پیشینه تحقیق و مبانی نظری تمرکز مالکیت (فصل دوم)

دانلود نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق تمرکز مالکیت بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

مشخصات فایل

تعداد صفحات

44

حجم

91/698 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

   تمرکز مالکیت( CON) تمركز مالكيت عبارت است از چگونگي توزيع سهام بين سهامداران شركتهاي مختلف. هر چه تعداد سهامداران كمتر باشد، مالكيت متمركزتر خواهد بود. دراين تحقيق به منظور محاسبه نسبت تمركز مالكيت ازشاخص هرفيندال-هيرشمن (HHI) استفاده می شود. شاخص مزبوراز مجموع مجذور درصد سهام متعلق به سهامداران شركتها به دست ميآيد. اين شاخص به موازات افزايش ميزان تمركز مالكيت افزايش پيدا كرده و در شرايطي كه كل سهام متعلق به يك نفر باشد، بيشترين ارزش را به خود اختصاص داده و معادل 10.000 واحد محاسبه مي شود. درصورتيكه ساختار مالكيت پراكنده بوده وكليه سهامداران داراي نسبتهاي مساوي باشند،HHI  كمترين ارزش را پيدا كرده و معادل 10000/N محاسبه ميشود. نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق تمرکز مالکیت بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید.

نمونه پیشینه تمرکز مالکیت

حسن (2009) طی یک پژوهش به بررسی تأثیر ساز و کار نظارتی راهبری شرکتی، ساختار سرمایه و ارزش شرکت پرداخته است. ساز و کار نظارتی راهبری در این پژوهش، تمرکز مالکیت بوده است. هدف، بررسی جامعی از روابط بین تمرکز مالکیت و ارزش شرکت، تمرکز مالکیت و اهرم مالی شرکت و اهرم و ارزش شرکت در کشور استرالیا بوده است . این بررسی بر روی 100 شرکت غیر مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار استرالیا طی سال های 1993 تا 2008 انجام شده است. متغیر وابسته در این پژوهش  تمرکز مالکیت و متغیر های مستقل عبارت اند از اهرم مالی و ارزش شرکت. در این پژوهش برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون حداقل مربعات (OLS) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد بین تمرکز مالکیت و ارزش شرکت، بین تمرکز مالکیت و اهرم مالی شرکت و بین اهرم مالی و ارزش شرکت رابطه ی معنی داری وجود دارد.

فهرست مطالب

1-7)تعاریف مفهومی و عملیاتی تمرکز مالکیت

فصل دوم: ادبیات موضوعی تحقیق    5

بخش اول-مبانی نظری ساختار و تمرکز مالکیت    6

2-2-1)تئوری نمایندگی    6

2-2-1-1)الگوی اساسی نمایندگی    10

          شکل 2-2. رابطه بین نماینده (مدیر) و مالک (سهامدار) در چارچوب تئوری نمایندگی    10

2-2-1-1-1)فرض های مربوط به مالک (سهامدار)    11

2-2-1-1-2) فرض های مربوط به نماینده (مدیر)    12

2-2-1-1-3)مشکلات نمایندگی    13

2-2-2)سهامداران عمده و تمرکز در مالکیت    16

2-2-2-1)دلایل تمرکز مالکیت    17

2-2-2-1-1)مقررات بازار    17

2-2-2-1-2)اندازه شرکت    18

2-2-2-1-3)بی ثباتی بازار    18

2-2-2-1-4)ساختار سرمایه    19

2-2-2-1-5)نوع سهامداران کنترلی    19

2-2-2-2)نتایج تمرکز مالکیت    20

2-2-2-2-1)هزینه ها    20

2-2-2-2-2)منافع    22

2-2-3)ساختار مالکیت و ریسک    24

2-2-4)معیارهای تمرکز    26

2-2-4-1)شاخص هرفیندال-هیرشمن ((HHI    26

2-2-4-2)ضریب آنتروپی (EC)    27

2-2-4-3)نسبت تمرکز سهامداران اصلی    28

بخش دوم- پیشینه تحقیق    28

2-3-1)مطالعات و تحقیقات انجام شده در ایران    28

2-3-1)مطالعات و تحقیقات انجام شده در خارج از کشور    33

منابع و مآخذ    39

👇محصولات تصادفی👇

نظریه کارکرد گرایی ثرندایک مربوط به درس نظریه های یادگیری پاورپوینت نظريه بازتابي در روان شناسی پاورپوینت صورت وضع مالی مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهسازی نیروی انسانی 14 صفحه ارائه روشی جهت تعیین طرح اختلاط بتن پلاستیک