👈 فروشگاه فایل 👉

ماهیت استرس شغلی و بررسی منابع استرس زای آن

ارتباط با ما

... دانلود ...

ماهیت استرس شغلی و بررسی منابع استرس زای آن

هدف از این پایان نامه ماهیت استرس شغلی و بررسی منابع استرس زای آن می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

56

حجم

144/687 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

نتيجه طولاني مدت از استرس، فرسودگي شغلي و به دنبال آن فرسودگی هیجانی مي باشد كه به عنوان يك سندرم، نتيجه استرس شغلي مزمن و طولاني با تحليل نگرشي، عاطفي و جسمي تعريف مي شود . اثر استرس شغلي و فرسودگي بويژه براي كسي كه در خدمات اجتماعي فعاليت مي كند خطرناكتر است .

 يك سري استرسورها در محيط كار وجود دارد كه به شرح زير مي باشد:

الف – نيازها يا انتظارات مربوط به ايفاي نقش : 

تراكم نقش، تعارض نقش، ابهام نقش، ارتباطات رسمي و غير رسمي در بين مجموعه نقش اعضا ، قرار داد رواني كه توسط كارمندان قابل درك باشد . 

ب – نيازهاي شغلي و ويژگي هاي كاري : 

برنامه هفتگي كار، مهارتهاي داراي كاربرد بالا و پايين، متغير تراكم كاري، محل كار، مسئوليت براي افراد و چيز ها، مسافرت در رابطه با شغل، ويژگي هاي شغلي كه ذاتا هيجان آور است . 

ج – ويژگي ها و شرايط سازماني : 

وسعت شركت، امنيت شغلي، ساعات كار  ( هم كل كار روزانه و هم زمان كار روزانه ) ، مدت كار، ساختار سازماني، ( شرايط شغل در سلسله مراتب  ) ، سيستم ارتباطي ( شرايط شغل و نظام شغلي ) ، سياستها و فرايند هاي ستادي، روش مديريت ، ارزيابي و كنترل و نظام پاداش، برنامه هاي آموزشي، جو سازماني، فرصت پيشرفت.

د – نيازها و شرايط بيروني سازمان : 

رفتن به محل كار يا برگشت از محل كار، قوانين دولتي، پيشرفت هاي فني و علمي، محل جغرافيايي سازمان (جعفر پور ، 1376 )

فهرست مطالب

"تعریف نظری استرس شغلی"

"تعریف عملیاتی استرس شغلی"

-    2-7)  استرس شغلی    3

-    2-8 ) تعریف استرس    6

-    2-9 ) تعریف استرس شغلی    11

2-9-1)منابع اصلی استرس    13

2-9-2) عوامل استرس زا    14

2-9-3 ) عوامل اجتماعی ایجاد کننده استرس    15

2-9-4) محیط فیزیکی    15

2-9-5 ) انطباق    16

2-9-6 ) سر و صدا    16

2-9-7 ) گرما    17

2-9-8 ) ازدحام    17

-    2-10) نظریه هایی در رابطه با استرس شغلی    17

2-10-1) مدل اضافه بار    18

2-10-2) مدل تداخل    18

2-10-3 ) مدل کنترل    18

2-10-4 ) مدل تنظیم حریم    19

2-10-5 ) تورم    19

2-10-6 ) اهمیت زمینه    20

2-10-7 ) اهمیت ادراک ها    20

2-10-8 )مدل احساس محور استرس حرفه ای    21

2-10-9 ) نظریه احساس کانن ـ بارد    21

2-10-10 ) نظریه برانگیختگی شناختی اریکسونو یورسین    21

2-10-11 ) نظریه خودکار آمدی بندورا    21

-    2-11 ) استرس و شغل    22

2-11-1)محیط فیزیکی    23

2-11-2 )کنترل نداشتن بر قسمت هایی از کار    23

2-11-3 ) روابط میان فردی ضعیف    23

2-11-4) ارتقا و تایید ناکافی    23

2-11-5 ) از دست دادن شغل    23

2-11-6) تعارض    24

2-11-7) خوشایند/خوشایند    24

2-11-8 ) ناخوشایند/ناخوشایند    24

2-11-9 ) خوشایند/ناخوشایند    25

2-11-10) خوشایند، ناخوشایند و چندگانه    25

-    2-12 ) اثرات استرس در محیط کار    25

-    2-13)عامل های استرس شغلی در محیط کار    26

2-13-1) ابهام نقش    27

2-13-2) کم باری نقش    27

2-13-3) ناسازگاری نقش    28

2-13-4)  گران باری نقش    28

-    2-14) استرس شغلی در پرستاران    28

-    2-28) رابطه فرسودگی هیجانی و استرس شغلی    30

-    2-29) رابطه فرسودگی هیجانی و تعهد سازمانی    31

-    2-30) رابطه فر سودگی هیجانی و تفکر سازنده    32

-    2-31) پیشینه تحقیق    33

2-31-1) تحقیقات داخلی    33

2-31-2) تحقیقات خارجی    34

-    منابع    38

-    منابع فارسی:    38

کتاب:    38

مقالات:    39

پایان نامه:    40

مجلات:    41

-    منابع غیرفارسی:    41

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت آزمون فرضیه، میانگین ها (آزمونهای مقایسه میانگین zو t) درس روش های آماری پیشرفته پاورپوینت بررسی مدیریت استراتژیک درصنایع کوچک و متوسط (SMEs) پاورپوینت فصل ششم کتاب درآمدی به جامعه شناسی تألیف بروس کوِئن ترجمه محسن ثلاثی با موضوع گروههای اجتماعی پرسشنامه کاربرد مدیریت دانش شخصی توسط اعضای هیات علمی دانشگاه‌ بیرجند مبانی نظری بررسی عوامل موثر بر وصول مطالبات در بانک صادرات و ارائه راهکارهایی برای بهبود وصول آنها